تغییر قیمت از تاریخ

توضیحات

تغییر قیمت از تاریخ

توضیحات

تخفیفات ویژه (شگفتانه)

از تاریخ 10 الی 15 تیرماه به مدت یک هفته برای خرید های بالای 100 میلیون تومان (نقدی) تخفیف 23% لحاظ میگردد

تغییر قیمت از تاریخ

توضیحات

اطلاعیه

مشتریان محترم با سلام و خداقوت خواهشمند است از این تاریخ اسناد مالی خرید حداکثر 20 روز بعد از صدور هرفاکتور هر ماه برای امور مالی شرکت ارسال گردد به این صورت که خرید 1 تا 26 هرماه ارسال سند 20 روز بعد از تاریخ فوق

تغییر قیمت از تاریخ

توضیحات

تخفیفات ویژه (شگفتانه)

از تاریخ 10 الی 15 تیرماه به مدت یک هفته برای خرید های بالای 100 میلیون تومان (نقدی) تخفیف 23% لحاظ میگردد

تغییر قیمت از تاریخ

توضیحات

اطلاعیه

تخفیف ویژه به مناسبت ایام محرم مخصوص هیات های حسینی با ما درارتباط باشید

تغییر قیمت از تاریخ

توضیحات

تخفیفات ویژه (شگفتانه)

از تاریخ 10 الی 15 تیرماه به مدت یک هفته برای خرید های بالای 100 میلیون تومان (نقدی) تخفیف 23% لحاظ میگردد