درب الوان (صورتی طوسی کرپ )

فریزری مستطیل گلرو 1(2عددی)

کد کالا

3170410

تعداد در بسته (عدد)

36

درب الوان (صورتی طوسی کرپ )

فریزری مستطیل گلرو مینی(2 عددی)

کد کالا

3172410

تعداد در بسته (عدد)

60

درب الوان (صورتی طوسی کرپ )
الوان(صورتی طوسی کرپ)

سرویس فریزری مستطیل گلرو(3عددی)

کد کالا

‎3179410

تعداد در بسته (عدد)

12

الوان(صورتی طوسی کرپ)
درب الوان (صورتی طوسی کرپ )
شفاف

ظرف فریزری تخت شاندیز(2عددی)

کد کالا

3157310

تعداد در بسته (عدد)

24

درب الوان (صورتی طوسی کرپ )
شفاف

ظرف فریزری شاندیز ۳

کد کالا

3150009

تعداد در بسته (عدد)

24

شفاف

فریزری مستطیل قفلی 1

کد کالا

3190410

تعداد در بسته (عدد)

48

شفاف
شفاف